Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

plakat Konsultacji

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji pedagogicznych oraz psychologicznych, wspierających uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, w trakcie powrotu do stacjonarnego nauczania oraz trwania pierwszych miesięcy nauki w rozpoczynającym się roku szkolnym.
Informacje i zapisy pod tel. 605 325 667, e-mail: biuro@fundacjanorma.org