Niesiemy pomoc Dzieciom i Rodzicom
stykającym się z różnymi problemami
Poradnia Włącz się

AKTUALNOŚCI

Rodzinny Rajd Rowerowy Weteranów 2022

Serdecznie zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy Weteranów 2022, który odbędzie się w dniach 21-28 sierpnia 2022 w Ośrodku Wyp...

SHLS – Safe Healing and Learning Space

od maja 2022 realizujemy projekt na rzecz dzieci – ukraińskich uchodźców, w 8 miejscach Warszawy.Partnerem projektu jes...

OFERTA

Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania NORMA jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Została powołana przez grupę młodych specjalistów, którzy poprzez swoje doświadczenie chcieliby nieść pomoc dzieciom i rodzicom stykającymi się z różnymi problemami.

Naszym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie zainteresowań młodych ludzi, edukację w zakresie bezpieczeństwa a także szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne umożliwiające rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych, czyli działania prewencyjne. Postrzegamy je jako szanse na budowanie szczęśliwego życia w rodzinie jak i życia w zgodzie z samym sobą.

W naszej Fundacji można skorzystać z zaplecza wykwalifikowanej kadry, w tym pedagogów, psychologów, prawników, którzy służą pomocą i wiedzą w zakresie działań naszej organizacji.

Liczymy na współpracę z krajami Unii Europejskiej, którym nasze idee są bliskie.

PARTNERZY