Niesiemy pomoc Dzieciom i Rodzicom
stykającym się z różnymi problemami
Poradnia Włącz się

AKTUALNOŚCI

Strona w budowie

jesteśmy na etapie budowy strony, część zakładek nie jest jeszcze wypełniona treścią...

Read More

OFERTA

Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania NORMA jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Została powołana przez grupę młodych specjalistów, którzy poprzez swoje doświadczenie chcieliby nieść pomoc dzieciom i rodzicom stykającymi się z różnymi problemami.

Naszym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie zainteresowań młodych ludzi, edukację w zakresie bezpieczeństwa a także szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne umożliwiające rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych, czyli działania prewencyjne. Postrzegamy je jako szanse na budowanie szczęśliwego życia w rodzinie jak i życia w zgodzie z samym sobą.

W naszej Fundacji można skorzystać z zaplecza wykwalifikowanej kadry, w tym pedagogów, psychologów, prawników, którzy służą pomocą i wiedzą w zakresie działań naszej organizacji.

Liczymy na współpracę z krajami Unii Europejskiej, którym nasze idee są bliskie.

null
null

Obozy

opis……………

więcej

null
null

Konsultacje

opis……………
null
null

Doradztwo Zawodowe

opis……………

więcej

null

Warsztaty dla Rodziców

opis……………

więcej

PARTNERZY